Home
การอ่านดวงชะตา

การอ่านดวงชะตา

การอ่านดวงชะตา

ไพ่พรหมญาณ

ไพ่ทาร์โร่ท์ (Tarot Cards)

สัญลักษณ์และหมายเลข (Symbolism and Mathelogy)

โหราศาสตร์ไทย

โหราศาสตร์สากล

โหราศาสตร์จีน

โหราศาสตร์อินเดีย

โหราศาสตร์กรรม

 

วันพฤหัสบดี, 05 มีนาคม 2558 08:02

เทวกำเนิด

พระอาทิตย์ (เทวนาครี: सूर्य, สูรยะ) เป็นเทวดานพเคราะห์องค์หนึ่ง มีอำนาจเหนือกว่าเทวดานพเคราะห์ทั้งหลาย ในคติไทย พระอาทิตย์ถูกสร้างขึ้น โดยพระอิศวรทรงนำเอาราชสีห์ 6 ตัวป่นเป็นผงแล้วพรมมด้วยน้ำอมฤตจึงเกิดเป็นเทวราชมีวรกายเป็นสีแดง อยู่วิมารสีแดง ทรงราชสีห์เป็นพาหนะ ประจำอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และแสดงถึงสระทั้งหมดในภาษาบาลี (อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ)

พระอาทิตย์ เป็นเทวดานพเคราะห์ประเภทบาปเคราะห์ ให้ผลในทางก้าวร้าวรุนแรง นั่นคือ ผู้ใดเกิดวันอาทิตย์ หรือมีพระอาทิตย์สถิตร่วมกับลัคนา มักมีอารมณ์รุนแรง ตัดสินใจไว เฉียบขาด รักอิสระ แต่ซื่อสัตย์ ตามนิทานชาติเวร พระอาทิตย์เป็นมิตรกับพระพฤหัสบดี และเป็นศัตรูกับพระอังคาร

ในโหราศาสตร์ไทย พระอาทิตย์ถูกแทนด้วยสัญลักษณ์ ๑ (เลขหนึ่งไทย) และด้วยเหตุที่สร้างขึ้นมาจากราชสีห์ 6 ตัวนี้เอง จึงทำให้มีกำลังพระเคราะห์เป็น 6 สำหรับพระประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ก็คือปางถวายเนตร

ทิศประจำ

กำเนิดจากทางทิศใต้แล้วเวียนทักษิณาวรรต (ตามเข็มนาฬิกา) เข้าครอบครองอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)

ธาตุ

พระอาทิตย์เป็นต้นแหล่งของธาตุไฟ เป็นไฟที่มีควาามรุนแรงสูงมาก เป็นธาตุไฟรุ่งโรจน์ ร้ายแรง แผดเผาทุกสิ่ง

ตำแหน่ง

เป็นเกษตรครอบครองราศีสิงห์

เป็นมหาอุจจ์ในราศีเมษ

เป็นมหาจักรในราศีกรกฏ

เป็นราชาโชคในราศีเมถุน

 

วันพุธ, 04 มีนาคม 2558 20:58

เป็นคนที่ชอบการเดินทาง ชอบท่องเที่ยวไปในสถานที่แปลกๆ ต่างๆ เป็นคนที่มี สไตล์เป็นของตัวเอง มีสัมผัสพิเศษ เป็นคนขี้เล่น ชอบหยอกล้อกับผู้คน เป็นคนที่รักอิสระ ชอบที่จะทำอะไรตามอำเภอใจตัวเอง บางครั้งก็ไม่ได้ยึดถือกฏเกณฑ์ หรือ เหตุผลใดๆ ไม่ขึ้นกับใคร ไม่มีความประสงค์จะเป็นผู้ปกครอง

กล่าวกันว่า เทพแห่งเวทย์มนต์คือผู้รอบรู้ และ อยู่ระหว่างสองโลก เป็นคนที่มีสัมผัสพิเศษ เหมาะแก่การเป็นผู้ทำนายทายทัก เป็นคนที่ใช้ภาษาได้ดี มีความสามารถในการอธิบายความ และ การสื่อสาร

หากปรากฎในตำแหน่งที่หนึ่ง (ไพ่ประจำตัว) ตำแหน่งที่สอง (ไพ่ครอส - ไพ่สิ่งแวดล้อม) หรือ ตำแหน่งที่หก (ไพ่อนาคตอันใกล้) กล่าวกันว่า ผู้ได้ไพ่ใบนี้จะได้เริ่มต้นทำในสิ่งใหม่ๆ เช่นการเปลี่ยนงาน หรือ ทำการลงทุนทำอะไรด้วยตัวเอง

วันอังคาร, 03 มีนาคม 2558 00:57

ไพ่ประจำวัน ใบที่ 1 เทพพระอาทิตย์

พระอาทิตย์ (เทวนาครี: सूर्य, สูรยะ) เป็นเทวดานพเคราะห์องค์หนึ่ง มีอำนาจเหนือกว่าเทวดานพเคราะห์ทั้งหลาย ในคติไทย พระอาทิตย์ถูกสร้างขึ้นมาจากราชสีห์ 6 ตัว บดป่นเป็นผง ห่อผ้าสีแดง แล้วเสก ได้เป็นพระอาทิตย์ มีสีวรกายแดง ทรงราชสีห์เป็นพาหนะ ประจำอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และแสดงถึงสระทั้งหมดในภาษาบาลี (อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ)

พระอาทิตย์ เป็นเทวดานพเคราะห์ประเภทบาปเคราะห์ ให้ผลในทางก้าวร้าวรุนแรง นั่นคือ ผู้ใดเกิดวันอาทิตย์ หรือมีพระอาทิตย์สถิตร่วมกับลัคนา มักมีอารมณ์รุนแรง ตัดสินใจไว เฉียบขาด รักอิสระ แต่ซื่อสัตย์ ตามนิทานชาติเวร พระอาทิตย์เป็นมิตรกับพระพฤหัสบดี และเป็นศัตรูกับพระอังคาร

ในโหราศาสตร์ไทย พระอาทิตย์ถูกแทนด้วยสัญลักษณ์ ๑ (เลขหนึ่งไทย) และด้วยเหตุที่สร้างขึ้นมาจากราชสีห์ 6 ตัวนี้เอง จึงทำให้มีกำลังพระเคราะห์เป็น 6 สำหรับพระประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ก็คือปางถวายเนตร

บทความทั้งหมด